Phairembam Rostam

Naresh Meitei

N. Naganba

Mudit Sharma

Mohd. Sohail

Mohak Mediratta

Max Dangmei

Maimongthem Minaketon

Lawmna

Lamlallian Suantak

Laisram Danny

Khwaimakpam Suraj Singh

Kevin Jadhav

Joy Chandra

Dona S Gangte

CH. Jackson

Barun Khangembam

Avinash Raul

Ashrafur

Arshdeep Singh

Anshul Malik

Amaan Murtija

Aditya Maheshwari

Varun Bais

Varad Bajpai

Turbong Kro

Tau Tapu

Santosh

Sabran Chakma

Rajat Malik

Rahul Singh Rathore

Shiv Shandiya

Rahul Meitei